ต ร อ ก บ้ า น จี น

ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา

“เมืองระแหง” หรือ “เมืองตาก” ในปัจจุบันนั้น มีหลักฐานการก่อตั้งเมืองอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปิงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจากตำแหน่งทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดตัดทางยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางการรบและเส้นทางการค้าขาย ระหว่างทางเหนือ คือ อาณาจักรล้านนา นครเชียงใหม่ ลำปาง ล่องลงมาทางแม่น้ำปิง ตัดกับเส้นทางทิศตะวันตกจากเมืองระแหง ผ่านแม่สอดเพื่อไปเมืองมะละแหม่ง เมืองท่าสำคัญติดทะเลทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า และเส้นทางลงสู่ทิศใต้ไปยังกำแพงเพชร นครสวรรค์ จนถึงบางกอก (กรุงเทพ)...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก